ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG (ĐTM)

ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG (ĐTM)

(theo Nghị định 18/2015/NĐ-CP)

Công ty Môi trường ENTEC chuyên làm báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM), làm báo cáo giám sát môi trường, làm đề án bảo vệ môi trường đơn giản, chi tiết và các dịch vụ tư vấn hồ sơ môi trường khác cho các đơn vị ở Tphcm, Bình Dương và các tỉnh thành như: Đồng Nai, Long An, Tây Ninh, Bà Rịa Vũng Tàu, …

Công ty Môi trường ENTEC chuyên lập Báo cáo đánh giá tác động môi trường cho các đơn vị quy mô lớn trên địa bàn các quận huyện thuộc thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh Bình Dương, Đồng Nai, Tây Ninh, Long An, Bà Rịa Vũng Tàu, …

Với kinh nghiệm lâu năm về Đánh giá tác động môi trường (ĐTM) từng thực hiện cho một số các đơn vị lớn như: Dự án khu chung cư Tân Phước, … cùng đội ngũ Thạc sĩ, kỹ sư với chuyên môn cao, chúng tôi chuyên nghiệp hóa cách thực hiện các hồ sơ môi trường và cam kết luôn đem lại sự hài lòng tuyệt đối cho khách hàng.

I. Đánh giá tác động môi trường là gì?

(Luật bảo vệ môi trường số 55/2014/QH13)

Đánh giá tác động môi trường là việc phân tích, dự báo tác động đến môi trường của dự án đầu tư cụ thể để đưa ra biện pháp bảo vệ môi trường khi triển khai dự án đó.

II. Đối tượng phải thực hiện Đánh giá tác động môi trường

Theo Điều 18 của Luật bảo vệ môi trường Số: 55/2014/QH13

 1. Đối tượng phải thực hiện Đánh giá tác động môi trường gồm:
 • a) Dự án thuộc thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư của Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ;
 • b) Dự án có sử dụng đất của khu bảo tồn thiên nhiên, vườn quốc gia, khu di tích lịch sử – văn hóa, khu di sản thế giới, khu dự trữ sinh quyển, khu danh lam thắng cảnh đã được xếp hạng;
 • c) Dự án có nguy cơ tác động xấu đến môi trường.
 1. Chính phủ quy định danh mục dự án quy định tại điểm b và điểm c khoản 1 Điều này.

III. Thực hiện đánh giá tác động môi trường

 1. Chủ dự án thuộc đối tượng quy định tại khoản 1 Điều 18 của Luật này tự mình hoặc thuê tổ chức tư vấn thực hiện đánh giá tác động môi trường và chịu trách nhiệm trước pháp luật về kết quả thực hiện đánh giá tác động môi trường;
 2. Việc đánh giá tác động môi trường phải thực hiện trong giai đoạn chuẩn bị dự án;
 3. Kết quả thực hiện Đánh giá tác động môi trường thể hiện dưới hình thức báo cáo đánh giá tác động môi trường;
 4. Chi phí lập, thẩm định báo cáo Đánh giá tác động môi trường thuộc nguồn vốn đầu tư dự án do chủ dự án chịu trách nhiệm.

IV. Lập lại Báo cáo đánh giá tác động môi trường

Chủ dự án phải lập lại báo cáo Đánh giá tác động môi trường trong các trường hợp sau:

 • a) Không triển khai dự án trong thời gian 24 tháng kể từ thời điểm quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường;
 • b) Thay đổi địa điểm thực hiện dự án so với phương án trong báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được phê duyệt;
 • c) Tăng quy mô, công suất, thay đổi công nghệ làm tăng tác động xấu đến môi trường so với phương án trong báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được phê duyệt.

V. Nội dung chính của báo cáo Đánh giá tác động môi trường

 1. Xuất xứ của dự án, chủ dự án, cơ quan có thẩm quyền phê duyệt dự án; phương pháp đánh giá tác động môi trường;
 2. Đánh giá việc lựa chọn công nghệ, hạng mục công trình và các hoạt động của dự án có nguy cơ tác động xấu đến môi trường;
 3. Đánh giá hiện trạng môi trường tự nhiên, kinh tế – xã hội nơi thực hiện dự án, vùng lân cận và thuyết minh sự phù hợp của địa điểm lựa chọn thực hiện dự án;
 4. Đánh giá, dự báo các nguồn thải và tác động của dự án đến môi trường và sức khỏe cộng đồng;
 5. Đánh giá, dự báo, xác định biện pháp quản lý rủi ro của dự án đến môi trường và sức khỏe cộng đồng;
 6. Biện pháp xử lý chất thải;
 7. Các biện pháp giảm thiểu tác động đến môi trường và sức khỏe cộng đồng;
 8. Kết quả tham vấn;
 9. Chương trình quản lý và giám sát môi trường;
 10. Dự toán kinh phí xây dựng công trình bảo vệ môi trường và thực hiện các biện pháp giảm thiểu tác động môi trường;
 11. Phương án tổ chức thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường;

VI. Nơi nộp báo cáo Đánh giá tác động môi trượng

Sở Tài nguyên và Môi trường hoặc Ban quản lý Khu công nghiệp.

VII. Phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường

 1. Trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày nhận được báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được chỉnh sửa theo yêu cầu của cơ quan thẩm định, thủ trưởng hoặc người đứng đầu cơ quan thẩm định có trách nhiệm phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường; trường hợp không phê duyệt phải trả lời cho chủ dự án bằng văn bản và nêu rõ lý do.
 2. Quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường là căn cứ để cấp có thẩm quyền thực hiện các việc sau:

a) Quyết định chủ trương đầu tư dự án đối với các đối tượng quy định tại Điều 18 của Luật này trong trường hợp pháp luật quy định dự án phải quyết định chủ trương đầu tư;
b) Cấp, điều chỉnh giấy phép thăm dò, giấy phép khai thác khoáng sản đối với dự án thăm dò, khai thác khoáng sản;
c) Phê duyệt kế hoạch thăm dò, kế hoạch phát triển mỏ đối với dự án thăm dò, khai thác dầu khí;
d) Cấp, điều chỉnh giấy phép xây dựng đối với dự án có hạng mục xây dựng công trìnhthuộc đối tượng phải có giấy phép xây dựng;
e) Cấp giấy chứng nhận đầu tư đối với dự án không thuộc đối tượng quy định tại các điểm a, b, c và d khoản này.

Dịch vụ khác